Siirry sisältöön

Kuinka helppoa on puhua, tulla kuulluksi ja nähdyksi vertaistensa kanssa?

Leena Niva.
Jokaisella meillä on oikeus kuulua johonkin tai olla osa jotakin, oli se sitten kuulumista harrastustoimintaan tai vaikka työyhteisöön, tunne yhteisöllisyydestä on meille kaikille aidosti tärkeää. 

Sain olla mukana Yhdessä osallisuutta -hankkeessa Raahen kaupungin työllisyyden kuntakokeilun puolelta. 

Meiltä oli mukana kolme asiakasraatia: Vihannin Kaveritupa, vetäjänä Mira Sainila ja Jyty ry, vetäjänä Sari Havela-Hiitola sekä Woimalan sekä Vihernikkareiden raati, vetäjänä allekirjoittanut. 

Raatilaiset avasivat Raahen työllisyydenhoidon palveluiden käyttäjäkokemuksia sekä kehittämisen kohteita.  

Raatilaisten yhteisöllisyys koettiin vahvaksi ja hyvinvointia edistäväksi toiminnaksi. Taustoiltaan miltei samoissa elämäntilanteissa olevien keskustelut olivat rakentavia ja ratkaisukeskeisiä. 

Huomioin, kuinka helppoa heidän oli puhua, tulla kuulluksi ja nähdyksi vertaistensa kanssa. Ilmapiiri raadeilla oli leppoisa ja iloinen, vaikka aihealueet sivusivat haasteellisiakin asioita. 

Ajatus siitä, että raatilaisten kokemukset työllisyydenhoidon palveluissa asiakkaina ovat arvokasta tietoa palvelun kehittämiseen, nappasi heidät mukaansa. 

Kahvittelun lomassa raatilaisten puheensorina täytti huoneen ja kokemuksien jakaminen sekä avaaminen, mahdollisti yhteenkuuluvuuden tunteen. 

  • ”Sinäkin olet huomannut tämän..” 
  • ”Minäkin koin tämän näin..” 

Raatilaiset eivät olleetkaan asioidensa kanssa enää yksin ja yhdessä voivatkin vaikuttaa ja antaa ratkaisuja palveluiden kehittämiseen asiakasnäkökulmasta.  

”Minä kuulun tähän ryhmään..” 

Muu palvelu, jota toivottiin raadeilta Raaheen, on matalankynnyksen kahvittelu paikka, jonne jokainen voi mennä omana itsenään näkemään ystäviään ja keskustelemaan hyvän kahvin ääressä. 

Toivon, että tämä kahvipaikka mahdollistuu, sillä se voi parantaa heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten osallisuutta ja toimintaedellytyksiä sekä pitkällä aikavälillä voi myös vähentää muiden palveluiden tarvetta.  

Mennäänkö kahville? 😊 

Aurinkoisin terveisin,
Leena Niva, työhönvalmentaja