Siirry sisältöön

AJANKOHTAISTA kevään 2023 Yhdessä osallisuutta -hankkeen toiminnasta

Kevät 2023 on Yhdessä osallisuutta -hankkeen viimeinen toimintajakso. Hankehakemuksen mukainen toiminta päättyy 31.5.2023.

Keväällä 2023 hanke tarjoaa yhden valmennuksen 28.2.2023 teemalla Osallisuuden vahvistaminen ja yksinäisyyden vähentäminen – nuorten ja työikäisten yksinäisyys. Valmennuksesta lisää tammikuussa 2023.

Blogi-kirjoituksia tullaan julkaisemaan kevään aikana entiseen tapaan kuukausittain. Kirjoitukset tulevat keskittymään kumppanikuntien osallisuustyöhön sekä kunta-järjestöyhteistyön onnistumisiin ja haasteisiin.

Maalis- huhtikuun aikana julkaistaan myös Diakonia-ammattikorkeakoulun vuosikirjassa artikkeli kokemustoiminnasta otsikolla Kokemustiedolla vaikuttavia ratkaisuja viheliäisiin ongelmiin. Artikkelin ovat kirjoittaneet projektityöntekijä Terhi Niemelä ja asiantuntija Marina Steffansson. Artikkelin myötä hanke lisää tietoutta kokemusosaamisesta ja sen hyödyntämisestä palvelujen kehittämisessä.

Kumppanikuntien vertaistapaamisia keväällä toteutetaan kerran huhti-toukokuussa. Teemana tapaamisessa on Ketterät arvioinnin työkalut.

Hankkeen aikana on kumppanikunnissa ja -kaupungeissa on tehty erilaisia osallisuuteen liittyviä kokeiluja järjestökuntayhteistyönä kuten esim. saattaen toimintaan mukaan saamista, yhdessä ruokailua, kädentaitojen harjaannuttamista sekä erilaisia asiakasraateja palvelujen kehittämiseksi. Suurin osa kokeiluista saatiin päätökseen vuoden 2022 loppuun mennessä. Tammikuussa saadaan päätökseen Raahen asiakasraati kokeilu sekä käynnistetään Sievin kuntalaisraati-kokeilu. Kevään 2023 aikana näistä kaikista hankkeen aikana tehdyistä kokeiluista luodaan hankkeen, kumppanikuntien ja kaupunkien kanssa yhteistyössä ns. koontikortti, josta käy esille kokeilun rakenne, sisältö ja toteutuksen prosessit. Tällä tavoin teemme näkyväksi kunnissa tehty työ ja sitä, miten kuntajärjestöyhteistyö on toteutunut näissä kokeiluissa.

Kevään toiminnassa painottuvat hankkeen päättymiseen liittyvät toiminnot kuten loppuraportointi ja tuloksista viestiminen. Loppuseminaari on tavoitteena toteuttaa kumppanikuntakierroksina, joissa yhdessä kumppanien kanssa katsotaan mitä on saatu aikaan, mitkä ovat tulokset ja miten tästä eteenpäin. Kierros tehdään toukokuun aikana.

Yhteistyö terveisin Yhdessä osallisuutta -hanketiimi