Siirry sisältöön

Yhdessä osallisuutta

Yhdessä osallisuutta -hanke edistää yksinäisten, koronan kolhimien tai muuten elämässä eksyneiden ihmisten hyvinvointia kouluttamalla Pohjois-Pohjanmaan kunta- ja järjestötoimijoita osallisuustyöstä.

Arvioinnin perusteella hanke tarjoaa kuntatoimijoille ja järjestöille oikeat työkalut ja parhaimmat toimintamallit kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Hanketoiminta vahvistaa järjestöjen ja kuntien osaamista, selkeyttää toimijoiden rooleja ja tuottaa tavoitteellisempaa paikallista yhteistyötä.

Hankkeen tuloksena heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten osallisuus vahvistuu ja palvelujen laatu paranee. Hankeyhteisössä pilottikuntina ovat Nivala, Raahe, Haapavesi, Utajärvi, Reisjärvi ja Sievi.

Kuntalaisten osallisuus lisää ihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä sekä vähentää pitkällä aikavälillä sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuksia. Lähde sinäkin mukaan luomaan yhdessä osallisuutta!

Tieto jakoon ja tekoja kuntalaisten hyväksi

Hankkeessa tuodaan yhteen aikaisemmin toteutettujen hankkeiden osaamista ja hyviä toimintamalleja. Lisäksi pureudumme kuntien valitsemiin kehittämiskohteisiin seuraavilla keinoilla:

  • Työpajat
  • Koulutustoiminta
  • Sparraus
  • Auttaminen verkoston luomisessa
  • Viestintä ja keskustelun herättäminen

Mukana vahvistamassa yhdessä osallisuutta

Diakonia-ammattikorkeakoulun hallinnoiman hankkeen toiminta-aika on 1.8.2021–30.9.2023, ja se saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta.

Osatoteuttaja

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Kumppanikunnat