Siirry sisältöön

Kohtaamispaikan vinkkilista

Kolme ihmistä pöydän ääressä kahvittelemassa. Kuvituskuva.
Kohtaamispaikka on tärkeä työväline osallistavaan toimintaan. Yhdessä osallisuutta-hanke on koonnut yhteen 9 vinkkiä kohtaamispaikan toteuttamiseen.

1. Mieti kenelle kohtaamispaikka on tarkoitettu

2. Kartoita mahdolliset tilavaihtoehdot

Huomioi tarvittaessa myös muut kuin kunnan tilat. Hoksaathan: kirjastolla ja nuorisotilassa on usein vapaata tilaa päiväsaikaan.

3. Mieti kunnan resurssit

Mieti millaiset taloudelliset- ja henkilöresurssit kunnalla on käytettävissä kohtaamispaikkaan. Mieti tarvitseeko tila vastuuhenkilön paikan päälle. Huomioi työkokeilu- ja palkkatuki-työllistämismahdollisuudet. Lisärahoitusta toimintaan voi hakea tarvittaessa esim. säätiöistä ja STEAlta. Auta yhdistyksiä rahoitushaussa, jos kunta ei voi toimia hakijana.

4. Ota mukaan suunnitteluun

Vanhus- ja vammaisneuvostot, nuorisovaltuusto sekä yhdistykset. Heiltä saat tärkeää asiantuntemusta mm. tilan esteettömyyteen liittyen. Huomioithan myös järjestöjen kouluttamat kokemustoimijat. Heiltä saat haastavassa elämäntilanteessa olleen, pitkäaikaissairaan tai heidän läheistensä näkökulmia tilan ja toiminnan suunnitteluun.

5. Pyydä mukaan toimintaan ja sen suunnitteluun paikallisia yhdistyksiä

Järjestä tapaaminen, jossa kerrot mitä ollaan suunnittelemassa, kenelle, millä aikataululla ja miten kunta sitoutuu toimintaan. Kysy mitä yhdistykset haluaisivat toteuttaa kohtaamispaikassa. Pyydä kiinnostuneet mukaan seuraavaan suunnittelupalaveriin.

6. Pidä suunnittelupalavereja

Kiinnostuneiden yhdistysten ja kunnan työntekijöiden kanssa. Suunnittele sisältöä, tilaan kohdistuvia tarpeita, työnjakoa, tiedottamista ja aikataulua.

7. Käynnistäkää kohtaamispaikan toiminta

Markkinoi toimintaa omien verkostojesi kautta. Kutsu työntekijät tutustumaan kohtaamispaikan toimintaan asiakkaidensa kanssa.

8. Suunnittele ja kehitä toimintaa kävijöiden kanssa

9. Arvioi toiminnan merkitystä

Kysy ja keskustele kohtaamispaikan toiminnassa mukana olleilta yhdistyksiltä palautetta ja kehittämisideoita säännöllisesti. Kerää kohtaamispaikan kävijöiltä asiakaspalautetta, jossa tiedustelet toiminnan vaikutuksia kävijän osallisuuteen ja hyvinvointiin. Linkkivinkki kohtaamispaikkakyselyyn: www.artsi-opas.fi/opas/tiedonkeruu-kohderyhmilta/

Kohtaamispaikan vinkkilista (pdf)