Siirry sisältöön

Tekoja kuntalaisten hyvinvoinnin tueksi

Yhdessä osallisuutta -hanke edistää yksinäisten, koronan kolhimien tai muuten elämässä eksyneiden ihmisten osallisuutta Haapaveden, Nivalan ja Raahen kaupunkien sekä Reisjärven, Sievin ja Utajärven kuntien alueella. Tarkoituksena on tuoda aiemmin toteutettujen hankkeiden osaaminen ja hyväksi havaitut toimintamallit yhteen sekä tarjota tukea, sparrausta ja verkostoja osallisuuden edistämiseen.

Mukana luomassa yhdessä osallisuutta ovat alueen kuntien ja kaupunkien lisäksi kansalaisjärjestöt, joiden ruohonjuuritason toiminta on tärkeää erityisesti usein unohdettujen ihmisryhmien osallisuuden lisäämisessä. Tule mukaan toimintaan ja verkostoidu alueesi toimijoiden kanssa!

Mitä on osallisuus?

Kuntalaisten osallisuus koostuu monista eri ulottuvuuksista:

  • Osallisuus omasta elämästä
  • Mahdollisuus vaikuttaa itseä koskeviin asioihin
  • Yhteisestä hyvästä hyötyminen

Kuntalaisten osallisuus päätöksenteossa ja palveluiden kehittämisessä varmistaa, että resurssit suunnataan kuntalaisille aidosti hyödylliseen ja mielekkääseen toimintaan. Hanke tarjoaa tutkitusti toimivia työkaluja, joilla voi helposti lisätä kuntalaisten osallisuutta päätöksenteossa, yhteiskehittämisessä sekä toiminnan ja tapahtumien toteutuksessa.

Osallisuus lisää kuntalaisten hyvinvointia ja tunnetta yhteisöön kuulumisesta. Erityisen tärkeää on tukea heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten osallisuutta, sillä se voi parantaa heidän toimintaedellytyksiään ja pitkällä aikavälillä vähentää palveluiden tarvetta.

Tietoa ja tukea osallisuuden lisäämiseksi

Kumppanikunnille hanke tarjoaa sparrausta valitun kohderyhmän osallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Kehitettäviä toimintoja arvioidaan useammalla menetelmällä, minkä jälkeen arvioinnin tulosten perusteella valitaan vaikuttavimmat käytännöt käyttöön kuntien ja järjestöjen hyvään yhteistyöhön. Autamme sopivien toimintamallien valinnassa ja järjestökumppanien etsinnässä.

Lisäksi järjestämme työpajoja, joissa opitaan osallisuuden eri ulottuvuuksista ja saadaan työkaluja sekä toimintamalleja käytännön työhön. Työpajat ovat mahdollisuus verkostoitua lähialueiden kuntien ja kaupunkien sekä yhdistystoimijoiden kanssa yhteistyön virittämiseksi.

Aineistoja kuntatoimijoille

Kohtaamispaikan vinkkilista (pdf)

Osallistuvan budjetoinnin vinkkilista (pdf)

 

Tule mukaan luomaan yhdessä osallisuutta

Osallistu keskusteluun ja seuraa hankkeen toimintaa somessa tunnisteella #YhdessäOsallisuutta.

Ota yhteyttä, jos haluat lähteä mukaan luomaan yhdessä osallisuutta!