Siirry sisältöön

Osallistuvan budjetoinnin vinkkilista

Osallistuva budjetointi on tärkeä työväline osallistavan toiminnan parantamisessa. Yhdessä osallisuutta-hanke on koonnut yhteen 8 vinkkiä osallistuvan budjetoinnin toteuttamista varten.

1. Aikatauluta osallistuva budjetointi kunnallenne sopivaksi.

Varaa aikaa ideoiden keräämiseen, niiden arviointiin ja kehittämiseen, äänestämiseen ja toteutukseen.

2. Pyydä kuntalaisilta ideoita määrärahan käyttöön verkossa ja kunnan palvelupisteissä.

Viesti positiivisesti osallistuvan budjetoinnin mahdollisuuksista.

3. Kokoa työryhmä arvioimaan ideoiden toteuttamiskelpoisuus.

Huomioi lainmukaisuus, syrjimättömyys, kunnan toimivalta, kustannukset, määräaika ja maksuttomuus.

4. Jalostakaa tarvittaessa ideoita toteuttamiskelpoiseksi ehdottajan kanssa.

Ideoita voidaan myös yhdistellä, täsmentää ja jatkokehittää ehdottajien ja muiden kuntalaisten kanssa esimerkiksi työpajoissa.

5. Pyydä kuntalaisia äänestämään mielestään parasta ideaa verkossa ja kunnan palvelupisteissä.

6. Kerro kuntalaisille äänestyksen tuloksesta ja kiitä yhteisestä ideoinnista.

7. Vie eniten ääniä saanut idea tai ideat tarvittaessa kunnan päätöksentekoon.

8. Pidä kuntalaiset kärryillä idean toteutuksen edistymisestä.

Osallistuvan budjetoinnin vinkkilista (pdf)