Siirry sisältöön

Kroonisen kivun kokemustoimija lisää ymmärrystä sekä tietoa ammattilaisille ja opiskelijoille

Kolme ihmistä pöydän ääressä kahvittelemassa. Kuvituskuva.

Kokemustoimijoilla on sellaista tietoa, jota ei suoraan voi korvata muilla tiedon lajeilla. Sen merkitys ja hyöty asiantuntijatiedon rinnalla on täydentävä.

Suomen Kipu ry on kipuoireisten, heidän läheistensä, hoitohenkilökunnan sekä kipuasioista kiinnostuneiden etu- ja yhteistyöjärjestö. Järjestö tarjoaa kipuoireisille ja heidän läheisilleen vertaistukea, luotettavaa tietoa ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Järjestö tekee myös aktiivista yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, jotta heillä olisi hyvät valmiudet kivun laadukkaaseen ja moniammatilliseen hoitoon.

Syyskuu on kansainvälinen kipukuukausi. Suomen Kipu ry on viettänyt kipukuukautta vuodesta 2018 lähtien kuultuaan siitä kattojärjestönsä PAE:n (Pain Association Europe) kautta. Kipukuukausi päätettiin tuolloin lanseerata Suomen Kipu ry:ssä sen tärkeän sanoman ja kroonisen kivun näkyvyyden lisäämisen vuoksi. Teemakuukauden tarkoituksena on lisätä tietoisuutta kroonisesta kivusta ja sen kanssa elämisestä. Kipukuukauden aikana Suomen Kipu ry:n nettisivuilla ja sosiaalisen median kanavilla viestitäänkin pitkittyneestä kivusta esimerkiksi jakamalla kipuun liittyviä faktoja, kertomalla järjestön paikallisten vertaistukiryhmien kuulumisia sekä avaamalla järjestön vapaaehtoisten tekemän työn merkityksellisyyttä.

Kokemustoimija toimii ammattilaisen tukena ja apuna antaen kokemustietoa

Hain kokemustoimijakoulutukseen vuonna 2018 siksi, että minua koukutti samassa tilanteessa olevien kohtalo ja heidän auttamisensa. Asioilla on monesti syvempi vaikutus, kun sillä on kasvot ja kasvoilla nimi. Eritoten minua kiinnosti kehittämistyöryhmissä mukana oleminen sekä halu varmistaa terveydenhuollon ammattilaisten ja tulevien ammattilaisten osaaminen esimerkiksi sen suhteen, kuinka kohdata pitkäaikaissairas sekä halu tarjota toisille mahdollisuus oppia millaisia muutoksia sairastuminen elämään tuo.

Tähän mennessä olen kokemustoimijana ollut kantamassa korttani kekoon yhteiskehittämistyöryhmissä, luennoilla ja erilaisissa koulutuksissa sekä erilaissa työpajoissa ja työryhmissä.

Kokemustoimija kannattaa tilata siksi, että me toimimme sillanrakentajina potilaan/asiakkaan ja terveydenhuollon välillä. Tuomme potilaan/asiakkaan polkua jo läpikäyneen näkökulmasta käsiteltävään asiaan tai aiheeseen. Kokemustieto syventää ammattilaisten osaamista ja tarjoaa kanavaa potilaiden/asiakkaiden tarpeiden entistä parempaan tunnistamiseen. Kokemustoimijoilla on sellaista tietoa, jota ei suoraan voi korvata muilla tiedon lajeilla. Sen merkitys ja hyöty asiantuntijatiedon rinnalla on täydentävä. Joillakin elämänalueilla kokemustieto voi valottaa niitä alueita, joihin asiantuntijatieto ei yllä. Innovatiivinen kokemustoimijoiden hyödyntäminen tuo uutta tietoa esimerkiksi arkielämän kokemuksista ja avaa ovia pitkäaikaissairaiden elämään.


Kirjoittaja:

Hanna Kukkonen on koulutettu kokemustoimija, joka tukee opiskelijoiden ja ammattilaisten käytännön tietämyksen ja ymmärryksen laajentamista kokemustiedon avulla.