Siirry sisältöön

Nivalassa osallistetaan kyläläisiä kyläporinoiden voimin 

Nivala, kodalla ihmisiä makkaranpaistossa.
Nivalassa käynnistyi viime vuoden alussa kyläneuvoston toiminta. Kaupunkistrategiassamme jo mainitaan Nivalan olevan vahva kylien kaupunki, joten kyläneuvostotoiminta tukee sen toteutumista. Kyläneuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien kylien yhteistyö- ja keskustelufoorumi sekä vaikuttamis- ja osallistumiselin kaupungissa. Kyläneuvosto toimii kokonaisvaltaisesti Nivalan eri kylien yhteistyön sekä kaupungin ja kylien välisen yhteistyön edistämiseksi. 

Nivalan kyläneuvosto on jo ensimmäisen vuoden aikana ottanut aktiivisesti kantaa erilaisiin kyliä koskeviin asioihin. Yhtenä esimerkkinä kyläneuvosto teki kaupunginhallitukselle aloitteen esikoululaisten iltapäivätoiminnan laajentamisesta kouluihin. Myös kyläneuvostoa on lähestytty erilaisin aloittein. Esimerkiksi seurakunnan kirkkoneuvosto teki aloitteen kyläneuvostolle kerätä omilta kyliltä vapaaehtoisia arkunkantajia ja yksittäiseltä kuntalaiselta tuli aloite kerätä kyliltä vapaaehtoisia auttamaan kotisairaanhoidon työntekijöitä mahdollisissa lumipenkkoihin juuttumisissa. Molempiin aloitteisiin kyläneuvosto on lähtenyt tuumasta toimeen keräämään vapaaehtoisia kyläläisiä avuksi. 

Kyläneuvoston lisäksi olemme halunneet osallistaa myös kyläläisiä ja sitä myöten aloitimme viime kesänä kyläporinat. Kyläporinat on vuorotellen eri kylillä järjestettävä keskustelutilaisuus, jossa kaupungin viranhaltijat jalkautuvat vuorotellen kylille keskustelemaan ajankohtaisista asioista kyläläisten kanssa. Kaupunki tulee lähemmäs kyläläisiä ja kyläläisillä on mahdollisuus tulla kuulluksi. Tilaisuudet ovat tähän mennessä olleet onnistuneita ja koko johtoryhmä on päässyt jo jalkautumaan kylien kohtaamispaikoille. 

Kyläporinoita on ollut aina järjestämässä kyseisen kylän vanhempain- tai kyläyhdistys. Tämä on ollut myös hyvä keino heille aktivoida kylän toimintaa. Tähän mennessä olemme jo päässeet tutustumaan Koskenperän upeaan tanssilavaan, Ahteelle vanhempainyhdistyksen voimin rakennettuun upeaan kotaan ja kuntoportaisiin sekä Junttilan upouuteen kyläkouluun. Nyt keväällä meidät on kutsuttu seuraavaksi tutustumaan Aittoperällä toimivaan kyläyhdistyksen kesäkahvilaan, joka on perustettu vanhan kyläkaupan tiloihin. 

Kuva: Nivalan Ahteella järjestetyissä kyläporinoissa Ahteen koulun vanhempainyhdistys korkkasi uuden grillikodan käyttöön ja paistoi makkarat ja letut kaikille reilulle sadalle porinoihin osallistuneille. 


Kirjoittaja:

Meri Vähäkangas
Hyvinvointikoordinaattori, kyläneuvoston sihteeri