Siirry sisältöön

Puhuttaisiinko lääkkeistä?

Kolme ihmistä pöydän ääressä kahvittelemassa. Kuvituskuva.
Ehkäisevää päihdetyötä ohjaa laki, joka velvoittaa niin kuntia kuin kohta hyvinvointialuettakin. Ehkäiseviä toimia tarvitaan eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa neuvolatyöstä ikäihmisiin saakka.

Meneillään on valtakunnallinen ehkäisevän päihdetyön viikko. EHYT ry toteuttaa kampanjaviikkoa yhdessä Ehkäisevän päihdetyön laajan järjestöverkoston kanssa ja kutsuu mukaan kaikki kunnat ja kansalaistoimijat. Teemana on tällä kertaa lääkkeiden väärinkäyttö. Jokainen meistä ainakin joskus käyttää lääkkeitä, joten aihe ei ole vieras. Lääkkeitä voi huomaamattaankin käyttää  väärin tai omalla toiminnallaan voi altistaa jonkun toisen väärinkäyttöön.  Esimerkiksi lääkkeiden ja alkoholin samanaikaisesta vaikutuksesta kehossa voi seurata vakavia haittoja. Siksi perusasioita on hyvä kerrata.

Lääkkeitä käytetään myös tarkoituksellisesti väärin ja niitä on tarjolla mm. katukaupassa ja netin kautta pimeillä markkinoilla. Esimerkiksi opiskelijoiden keskuudessa on levinnyt ilmiö, jossa pyritään lisäämään omaa suorituskykyä  lääkkeillä, joihin ei ole todettu tarvetta. Tarpeeton lääkkeiden käyttö on aina turha riski.

Kunnat ja järjestöt mukana kampanjoinnissa

Kampanjaviikko herättelee ottamaan mm. palveluissa puheeksi lääkkeiden väärinkäyttöön liittyvät riskit.  Kunnat ja järjestötkin voivat tarjota asukkaille tilaisuuksia kuulla ja kysyä lääkkeistä asiantuntijoilta. Kampanja on tuottanut materiaalia, josta tärkeät asiat on helppo poimia keskusteluun eri ikäryhmien parissa. EHYT on tuottanut jo aiemmin ikäihmisille oppaan lääkkeistä ja alkoholista ja nuorisotyöhön on  keskusteluopas lääkkeiden väärinkäytöstä. Kampanjan verkkosivut, materiaalit ja tietopaketit löytyvät linkistä: Ehkäisevän päihdetyön viikko 2022 (ept-verkosto.fi)

Ehkäisevää päihdetyötä ohjaa laki, joka velvoittaa niin kuntia kuin kohta hyvinvointialuettakin. Ehkäiseviä toimia tarvitaan eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa neuvolatyöstä ikäihmisiin saakka. Kunta ei jää tehtävänsä kanssa yksin, vaan jo lakikin edellyttää kutsumaan kuntalaisia ja järjestöjä mukaan yhteiseen toimintaan. On innostavampaa olla mukana tekijänä kuin vain passiivisena työn kohteena. Tämä pätee myös nuoriin. Ehkäisevä päihdetyö on vaikuttavaa, kun se on vuorovaikutteista ja nuoret voivat keskustella ja kysyä päihdeasioista aikuisilta.

EHYT ry:llä monipuolista toimintaa

Kymmenettä toimintavuottaan juhliva EHYT haluaa pysyä ajan hermolla ja reagoida herkästi uusiin ilmiöihin. Tarjoamme tukea, välineitä, malleja ja koulutusta ehkäisevän päihdetyön suunnitteluun ja toteutukseen kunnissa, kouluissa, työpaikoilla ja yhteisöissä, missä ihmiset kohtaavat.  Esimerkiksi ilmiökahvilassa nostetaan paikallinen havaittu ilmiö yhteiseen keskusteluun, jaetaan kokemuksia ja ymmärrystä asiasta sekä tehdään suunnitelma etenemisestä tilanteen parantamiseksi.

Ensihuoli-koulutus taas antaa meille jokaiselle valmiuksia ottaa rohkeammin puheeksi, jos huomaamme läheisillämme pelaamiseen tai päihteidenkäyttöön liittyvää ongelmaa.  Ensihuoli-koulutus vahvistaa kansalaistaitoja ilman erityistä huolenaihettakin. Valmiita ja vaikuttavia työvälineitä ja toimintamalleja on paljon ja niistä on mahdollista valita oman yhteisön tarpeeseen sopivia. Sillä ehkäisevä päihdetyöhän kuuluu meille kaikille.


Kirjoittaja:

Sinikka Korpela on Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry:n asiantuntija Pohjois-Suomessa. Hän on kiinnostunut osaamisen vahvistamisesta ehkäisevässä päihdetyössä ja kansalaistoiminnan lisäämisestä sinä.