Siirry sisältöön

Silta kohti ihmislähtöistä kuntaa

Kuntien monimuotoinen yhteistyö erilaisten järjestö- ja seuratoimijoiden kanssa mahdollistaa kuntalaisilla aktiiviset, kokemukseen pohjautuvat, osaavat ja monipuoliset palvelut. Samalla järjestöjen ja seurojen aktiivisuus takaa myös toiminnan merkityksellisyyden ja ihmislähtöisyyden.

Kuntakentän muutoksessa hyvinvoinnin edistäminen on tulevaisuudessa keskeisessä roolissa. Kunnissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on tehty jo kauan tekoja, jotka yhdistävät kuntien eri toimialoja sekä muita kunnan alueella toimivia toimijoita.

Viime vuosina Pohjois-Pohjanmaalla on viety vahvasti eteenpäin sosiaali- ja terveysalan järjestöjen, liikuntaseurojen ja myös kulttuurihyvinvointia edistävien yhdistysten toimesta hyvinvoinnin, ennaltaehkäisevän työn ja osallisuuden viestiä. Monialaisella yhteistyöllä on haluttu rakentaa järjestöystävällisiä kuntia. Järjestöjen pyrkimyksenä on ollut tulla tunnistetuksi tasavertaisena kumppanina kunnissa ja maakunnassa. Osallisuus toteutuu kuulluksi tulemalla.  

Suurten tehtävätaakkojen vartijoina ovat kauan toimineet kuntien moninaisissa tehtävissä työskentelevät, yhä harvenevat viranhaltijat ja luottamushenkilöt. Kunnissa järjestöyhteistyötä tehdään usein oman työn ohessa, joten sille ei jää aikaa niin paljon, kuin viranhaltija haluaisi.

Järjestö- ja seuratoimijat ovat tehneet omaa tärkeää työtään kuntien kanssa samaan suuntaan ja toivoneet usein enemmän tukea ja arvostusta työlleen myös kuntatoimijoilta. Järjestöissä on paljon kokemusosaamista, ideoita ja aktiivisuutta kuntalaisten hyvinvoinnin parantamiseen, mikä jää usein vielä hyödyntämättä.  Kunnissakin on kiinnostusta yhteistyön kehittämiseen, mutta siinä kaivataan tukea.  

Osallisuutta ja ihmislähtöisyyttä paikallista yhteistyötä edistämällä -hanke on aloittanut työnsä, jolla vahvistetaan kunta-järjestöyhteistyön perustaa ja lisätään yhteistyötä sekä toimijoiden osaamista osallisempien ja ihmislähtöisempien kuntien rakentamiseksi.

Vuosien 2021–2023 aikana hanke tavoittelee yhdessä osallisuutta. Työ on ikään kuin sillan rakentamista yli esteiden kohti ihmislähtöistä kuntaa, jossa elävät hyvinvoivat ja merkityksellisyyttä kokevat kuntalaiset. Hankkeen aikana luodaan uusia yhteistyömuotoja kuntien ja järjestöjen välille, jotta matka yhteiseen tavoitteeseen ihmislähtöisestä kunnasta sujuisi mutkattomasti. 


Kirjoittajat:

Ritva Sauvola

Kirjoittaja työskentelee Diakonia-ammattikorkeakoulussa Yhdessä osallisuutta -hankkeen projektipäällikkönä ja on kiinnostunut hyvinvoinnin edistämisestä ja erityisesti osallisuuden vahvistamisesta Pohjois-Pohjanmaan kunnissa. 

Eeva Vaskilampi

Kirjoittaja työskentelee Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksessä Yhdessä osallisuutta -hankkeen projektikoordinaattorina ja on kiinnostunut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ja kunta-järjestöyhteistyöstä. 

Terhi Niemelä

Kirjoittaja työskentelee Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksessä Yhdessä osallisuutta -hankkeen projektityöntekijänä ja on kiinnostunut asiakasosallisuudesta sekä yhteisön ulkopuolelle jääneiden tukemisesta.