Siirry sisältöön

Vapaaehtoisia ystäviä Pohjois-Pohjanmaan kunnissa

Yksinäisyys ei katso ikää eikä sosiaalista asemaa. Korona-aikana yksinäisyyden kokemuksista on tullut entistä yleisempiä, kun moni on jumiutunut kotiin ja jäänyt kaipaamaan ystävää. Vapaaehtoinen ystävätoiminta pyrkii helpottamaan tilannetta tarjoamalla kaikenikäisille mahdollisuuden alkaa ystäväksi toiselle kuntalaiselle.

Jokainen tarvitsee ystävää. Yksinäisyys ei katso ikää eikä sosiaalista asemaa. Vapaaehtoisena ystävänä toimiminen tarjoaa tärkeitä osallisuuden ja tarpeellisuuden kokemuksia. Korona-aika on lisännyt yksinäisyyttä ja jumittanut monet kodin seinien sisälle. Ystävän tukemana kynnys lähteä kodin ulkopuolelle helpottuu. Yhdessä osallisuutta -hanke on kannustanut kumppanikuntiaan nostamaan esiin paikallista ystävätoimintaa mediassa ystävänpäivän alla. Näin toiminta tulee tutuksi ystävää tarvitseville kuntalaisille ja heidän omaisilleen sekä mahdollisille tuleville vapaaehtoisille ystäville.

Hankkeen kumppanikunnista mediakampanjaan pyydettiin ja saatiin mukaan Eläkeliitto, Suomen Punainen Risti, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Nivalan seurakunta. Heidän toiminnassaan mukana olevat vapaaehtoiset ystävät ja toiminnan koordinaattorit lupautuivat lehtihaastatteluihin paikallislehtiin. Ystävänpäivän alla saadaan nähdä kampanjan tuloksia Pohjois-Pohjanmaan paikallislehdissä.

Vapaaehtoiset ystävät voivat olla eri-ikäisiä ja toimia tehtävässä keikkaluontoisesti tai tavata samaa henkilöä useamman kerran. Ystävänä toimiminen tuottaa merkityksellisyyden tunnetta, jota meistä jokainen tarvitsee. Yksinäisyys on tämän ajan yksi terveydellisistä haasteista. Jos järjestöjen koordinoima ystävätoiminta kiinnostaa, kannattaa olla yhteydessä oman kunnan järjestöyhdyshenkilöön.

Yhdessä osallisuutta –hanke on Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen yhteishanke, joka tukee kuntia järjestöyhteistyö- ja osallisuustyössä. Hankkeen kumppanikunnissa Utajärvi, Raahe, Haapavesi, Sievi, Nivala ja Reisjärvi on tarjolla monipuolista järjestötoimintaa, joista yksi on ystävätoiminta. Yhdessä osallisuutta -hanke kannustaa kaikkia Pohjois-Pohjanmaan kuntia ja järjestöjä jatkossakin tuomaan yhdessä esiin kunnassa tapahtuvaa vapaaehtoistoimintaa omissa kanavissaan ja paikallismedioissa.


Kirjoittajat:

Eeva Vaskilampi

Kirjoittaja työskentelee Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksessä Yhdessä osallisuutta -hankkeen projektikoordinaattorina ja on kiinnostunut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ja kunta-järjestöyhteistyöstä.

Terhi Niemelä

Kirjoittaja työskentelee Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksessä Yhdessä osallisuutta -hankkeen projektityöntekijänä ja on kiinnostunut asiakasosallisuudesta sekä yhteisön ulkopuolelle jääneiden tukemisesta.

Ritva Sauvola

Kirjoittaja työskentelee Diakonia-ammattikorkeakoulussa Yhdessä osallisuutta -hankkeen projektipäällikkönä ja on kiinnostunut hyvinvoinnin edistämisestä ja erityisesti osallisuuden vahvistamisesta Pohjois-Pohjanmaan kunnissa.