Siirry sisältöön

Yhteisöllinen tila toiminnan ja vuorovaikutuksen paikkana

Kolme ihmistä pöydän ääressä kahvittelemassa. Kuvituskuva.
Miten kunta voi edistää kuntalaisten aktiivisuutta ja mahdollistaa erilaisia vuorovaikutuksen paikkoja? Yksi hyvä keino on tarjota yhdistysten käyttöön maksuttomia tiloja sekä kehittää kaikille kuntalaisille avoimia kokoontumispaikkoja.

”Ei kunta vaan kuntalaiset!” – Näin lausahti reisjärvinen vastaaja viime keväällä toteutetussa Minun arkeni ja elämäni -kyselyssä. Ja juuri siitähän totta vie on kysymys!

Tulevaisuuden kunnassa keskiössä ei ole kunta vaan kuntalaiset; toimijoina, osallistujina, vaikuttajina ja kehittäjinä. Kunnan tehtävänä on olla paikallisten ihmisten, yhteisöjen ja muiden toimijoiden yhteistyön mahdollistaja, kumppanuuksien rakentaja ja paikallisen yhteisöllisyyden vahvistaja. Juuri kuntalaisten aktiivinen keskinäinen vuorovaikutus on edellytys kunnan elinvoiman ja hyvinvoinnin edistämiselle.

Miten kunta voi edistää kuntalaisten aktiivisuutta ja mahdollistaa erilaisia vuorovaikutuksen paikkoja? Yksi hyvä keino on tarjota yhdistysten käyttöön maksuttomia tiloja sekä kehittää kaikille kuntalaisille avoimia kokoontumispaikkoja. Esimerkiksi terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohankkeen tutkimukset osoittavat, että kuntalaisten käyttöön tarjotut avoimet tilat lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Maksuttomat yhdistystilat parantavat kuntalaisten yhdenvertaisuuden kokemusta. Kokoontumispaikat luovat ja ylläpitävät sosiaalisia suhteita ja kohentavat yhteisöllistä aktiivisuutta.

Reisjärvellä on noin 2700 asukasta ja viitisenkymmentä aktiivisesti toimivaa yhdistystä. Viime syksynä kunnan tiloihin avattiin yhdistyksille, yhteisöille ja kaikille kuntalaisille avoin ja maksuton kokoontumistila, Yhteisötila Vakka. Vakan toiminta on aloitettu ja sitä koordinoidaan syksyyn 2022 saakka Reisjärven kunnan hallinnoiman Kynttilät esiin vakan alta -hankkeen kautta. Yhteisötilassa järjestetään mm. kerhoja, kokouksia, teemapäiviä ja pienimuotoisia tapahtumia. Alkuvaiheessa tilojen käytön rungon ovat muodostaneet yhdistysten kokoukset ja muu perustoiminta. Yhdistykset ja muut toimijatahot ovatkin löytäneet tilat varsin mukavasti. Pelkästään syksyn aikana Vakassa järjesti kokous- tai muuta toimintaa kaikkiaan 16 eri toimijaa ja uusia on tullut mukaan kevään aikana.

Monet yhdistykset toimivat pienellä budjetilla, joten tilojen maksuttomuus on otettu kiitollisina vastaan. Vapaasti käytössä oleva kokoontumistila tuo monen yhdistyksen toimintaan säännöllisyyttä ja mahdollistaa myös uuden toiminnan suunnittelun. Tätä kautta yhdistysten aktiivisuus lisääntyy. Yhteisissä tiloissa on niiden avaamisesta lähtien pyritty kehittämään eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä tarjoamaan tiloja kaikkien toimijoiden käyttöön ilman raja-aitoja. Tällä hetkellä Vakassa toimii viikoittain yhdistysten lisäksi muun muassa peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tarjoama ikäihmisten palvelupiste ja uusiakin toimintoja mietitään jatkuvasti tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Yhteisötila Vakka, ikkuna ja logo.

Yhteisötila toimii tällä hetkellä erittäin hyvin yhdistysten toiminnan paikkana, mutta mikäli Vakkaa halutaan tulevaisuudessa kehittää myös kuntalaisten avoimena kohtaamispaikkana, se vaatisi lisäresursseja esimerkiksi hankkeen muodossa. Syksyllä nykyisen hankkeen päättyessä, lakkaa nyt käytössä ollut henkilöresurssi toiminnan koordinointiin ja tilojen kehittämiseen. Yhdistystoimijoilta kuultu toive on, että Vakka säilyisi jatkossakin kaikille avoimena, maksuttomana tilana. Kumppanuuden rakentaminen kunnan ja järjestöjen välillä on saatu hyvään alkuun, mutta myös jatkossa tarvitaan konkreettisia tekoja järjestöystävällisen kunnan puolesta.


Kirjoittaja:

Satu Oikarinen

Satu Oikarinen.

Kirjoittaja toimii Reisjärven kunnassa Kynttilät esiin vakan alta -hankkeen projektipäällikkönä ja on kiinnostunut yhteisöllisyyden rakentumisesta, osallisuuden edistämisestä ja kunta-järjestö -yhteistyön kehittämisestä.